กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลนักเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
 
       
       

 

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
สแกนบัตร
มาเข้าแถว
ไม่เข้าแถว
ลา
สาย
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
517
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
501
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
530
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
301
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
299
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
284
0
0
0
0
0
รวม
2432
0
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **